Saturday, June 6, 2009

Blackfriars BridgeI shot these for Monika magazine.

No comments: